ფილტრი

ხაზის ტელეფონი

მუშაობს ხაზის გარეშეც გარკვეულ მანძილზე...