ფილტრი

ძეწკვი

925 სინჯის სტერლინგური ვერცხლით მოვერცხლილი ძეცკვი...