მდებარეობა: თბილისი
განთავსებულია: 08-05-2017   ID: 8019
597911240
ფასი შეთანხმებით
115
იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენა

1.შეგიდგენთ იურიდიულ დოკუმენტაციას (ხელშეკრულება, სარჩელი, საჩივრი, წესდება და სხვა) შეღავათიან ფასად. 2.გთავაზობთ უფასო ზეპირ და წერილობით სამართლებრივ კონსულტაციას. 3. გაგიწევთ წარმომადგენლობას სასამართლოში და სხვადასხვა დაწესებულებებში. 597 911240 TWITTER https://twitter.com/ADVOKATEBI , FACEBOOK https://www.facebook.com/IURISTI