მდებარეობა: თბილისი
განთავსებულია: 05-06-2017   ID: 8176
551513052
70.00
173
დიდი სანთებელა

გერმანული სანთებელა,12სმ სიმაღლის