მდებარეობა: გორი
განთავსებულია: 19-06-2017   ID: 8286
595304247
$2200.00
13
ვოლქსვაგენ ჯეტა

მანქანა კარგ მდგომარეობაშია, არ არის ნაავრიები და გაზზე ნამუშევარი