მდებარეობა: თბილისი
განთავსებულია: 28-07-2017   ID: 8514
597911240
30.00
25
იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენა

1.შეგიდგენთ იურიდიულ დოკუმენტაციას (ხელშეკრულება, სარჩელი, საჩივრი, წესდება და სხვა) შეღავათიან ფასად. 2.გთავაზობთ უფასო ზეპირ და წერილობით სამართლებრივ კონსულტაციას. 3. გაგიწევთ წარმომადგენლობას სასამართლოში და სხვადასხვა დაწესებულებებში https://goo.gl/maps/8VbefpGeB742 https://www.facebook.com/IURISTIS?fref=nf https://twitter.com/ADVOKATE