მდებარეობა: თბილისი
განთავსებულია: 27-09-2017   ID: 8852
593203146
300.00
47
წისქვილი ტაროიანი სიმინდის საფშვნელი

არის ახალი უკრაინული წარმოების. წარმადობა სათში 500 კილო.