მდებარეობა: თბილისი
განთავსებულია: 09-10-2017   ID: 8924
599421032
20.00
19
სატელიტური ანტენების მონტაჟი და გასწორება.

სატელიტური ანტენების და სეთტოპბოქსების მონტაჟი, გასწორება გალოვკის დამატება და სხვა ახალი ქართული, რუსული, უცხოური არხების ჩაწერა ყოველგვარი სააბონენტოს გადახდის გარეშე.მონტაჟი 30-40 ლარი,მხოლოდ გასწორება 20-25 ლარი.