კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

მომხმარებლებზე ზრუნვა ჩვენი კომპანიის პრიორიტეტია, სადაც მნიშვნელოვანი ადგილი კონფიდენციალურობის პოლიტიკას უკავია. საზოგადოდ პერსონალური მონაცემების დამუშავების ერთ-ერთ მიზანს, მომხმარებლებისთვის საიტით სარგებლობის გამარტივება წარმოადგენს, ამას გარდა მონაცემების დამუშავება ახალი სერვისებისა და პროდუქტებისა დანერგვაში გვეხმარება, მარკეტინგული აქტივობების განხორციელებაში, მომსახურე ბანკის მიერ განვადების დამტკიცებასა და გადახდების მართვაში, თქვენს პრეტენზიებსა და შენიშვნებზე რეაგირებაში, ვებ-გვერდის და ზოგადად სისტემის არასათანადო გამოყენების და დანაშაულის პრევენციაში, როგორც თქვენი ასევე ჩვენი კანონიერი ინტერესების დაცვაში!

ჩვენს მიერ მონაცემების შეგროვება ხდება იმ შემთხვევაში თუ თქვენ რეგისტრირდებით ან ავტორიზაციას გადიხართ ჩვენს საიტზე, აგრეთვე იმ შემთხვევაში თუ თქვენ მოგვმართავთ რაიმე მომსახურების მიზნით, იქნება ეს სატელეფონო, ელ-ფოსტის, ჩვენი ვებ-გვერდის, ონლაინ ჩათის თუ წერილებითი ფორმით...თქვენი პერსონალური მონაცემების დაცვისთვის, ვიყენებთ თანამედროვე ტექნოლოგებს, ასევე, ჩვენს უსაფრთხოების სისტემებს ემსახურება პროფესიონალი პერსონალი.

საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ შემთხვევებში შესაძლოა, თქენი პერსონალური მონაცემების გადაცემა დაგვჭირდეს. ასეთი შეთხვევა შეიძლება იყოს კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში ინფორმაციაზე სამართალდამცავი ორგანოებისათვის წვდომის დაშვება. ასევე პერსონალური მონაცემების გადაცემა შეიძლება მოხდეს კომპანიის რეორგანიზაციის ან შერწყმის დროს, რა შემთხვევაშიც კომპანიის სამართალმემკვიდრე მოიპოვებს პირად ინფორმაციაზე წვდომას, თუმცა იგივე უფლებები და მოვალეობები წარმოეშობა მასაც, ამ პირად მონაცემებთან დაკავშირებით, რაც ცვლილებების განხორციელებამდე გაგვაჩნდა!

როდესაც თქვენ ჩვენს ვებ-გვერდზე ახორციელებთ რაიმეს შეძენას, ამ დროს თქვენი ბარათის ინფორმაცია ჩვენთვის ხელმიუწვდომელია, შესაბამისად ამ მონაცემების შენახვა ჩვენს მიერ არ ხორციელდება.ვრცე არ წარმოადგენს დაცულ გარემოს და ინფრომაციას რომელსაც ინტერნეტის მეშვეობით ვაგზავნით, ყოველთვის არის ალბათობა იმისა რომ მასზე არასანქცირებული წვდომა მოიპოვონ მესამე პირებმა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთაც.

ვებ-გვერდის სერვისებით და პროდუქტებით სარგებლობა ჩვენი პოლიტიკის თანახმად არ არის გამიზნული და მიმართული 18 წელს მიუღწეველი პირებისათვის, ამიტომ თუ თქვენ არ ხართ სრულწლოვანი, თქვენ არ გაქვთ ისარგებლოთ ჩვენი სერვისებითა და პროდუქტებით სრულწლოვანების მიღწევამდე!

პერსონალური ინფრომაციის შენახვის ვადასთან დაკავშირებით - კონკრეტული ვადა არ არის განსაზღვრული. მონაცემების შენახვა მოხდება რეგისტრირებული მომხმრებლის მიერ მისი პრიფილის გაუქმებამდე, მისივე მოთხოვნის საფუძველზე. თუ გსურთ თქვენი მონაცემების წაშლა ან ცვლილება, სავალდებულოა რეგისტრაციის დროს გამოყენებული ელ-ფოსტიდან გააგზავნოთ შესაბამისი მოთხოვნა [email protected]  - ზე. ამავე ელ-ფოსტაზე შეტყობინების გამოგზავნით შესაძლებელია ნებისმიერი ინფორმაციის მიღება კომპანიის მიერ თქვენს შესახებ დამუშავებულ მონაცემთა თაობაზე. გაითვალისინეთ, რომ „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის თანახმად,თქვენ უფლებამოსილი ხართ მიიღოთ ყველა ზემოაღნიშნული მონაცემი.

ვიტოვებთ უფლებას რომ დროთა განმავლობაში, კანონის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ან/და სხვა გარემოებათა გათვალისწინებით, შევცალოთ წინამდებარე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა, ცხადია ამის შესახებ მოხდება ინფორმაციის გამოქვეყნება ჩვენს ვებ-გვერდზე, რისთვისაც თქვენი, როგორც მომხმარებლის ვალდებულებაა პერიოდულად ამოწმოთ განახლებები - პერსონალურ მონაცემთდა დაცვის პოლიტიკის ნაწილში!

 

ნებისმიერ საკითხზე ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით:

მისამართი: ქ. თბილისი, ნ. ბოხუას #4

ცხელი ხაზი: (+995 32) 2 15 50 15

ელ.ფოსტა: [email protected]