წესები & პირობები

ვებ-გვერდი IYIDE.GE წარმოადგენს შპს ,,ჰულა"-ს საკუთრებას ს/კ: 400323985

თუ თქვენ ახორციელებთ ჩვენი საიტით სარგებლობას ეს ავტომატურად გულისხმობს, რომ თქვენ ეთანხმებით ჩვენს წესებსა და პირობებს!

1.1. კომპანიის ვებ-გვერდით სარგებლობისას თქვენ ადასტურებთ, რომ:

1.1.1. არ განახორციელებთ ისეთ ქმედებას, რომელიც აკრძალულია ამ ხელშეკრულებით, კანონმდებლობით და სხვა დადგენილი წესებით.

1.1.2. ხართ 18 წელს მიღწეული ქმედითუნარიანი პიროვნება და გაქვთ უფლებამოსილება დადოთ წინამდებარე ხელშეკრულება.

1.1.3. დაიცავთ ინტელექტუალურ და საავტორო უფლებებს, არ განახორციელებთ საიტის ან მისი ნაწილის რაიმე სახით კოპირებას.

1.1.4. დაიცავთ თქვენი ანგარიშის მონაცემებს მესამე პირებისგან, არ გადასცემთ მომხმარებლის ინფორმაციას რაც შემდგომში შეიძლება გახდეს თქვენი ანგარიშით სარგებლობის მიზეზი.

1.1.5. წარმოადგენთ ჩვენ მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას ზუსტად და სრული სიზუსტით, რათა შეუფერხებლად მოხდეს მომსახურების მიღება.

2. პროდუქტის შეძენა, რეგისტრაცია

2.1. პროდუქტის შეძენა შესაძლებელია რეგისტრაციის გავლის გარეშე. საიტზე სასურველი ნივთის არჩევით და შეკვეთის გაფორმებით.

2.2. მომხმარებელი საიტზე რეგისტრაციისას ავტომატურად მოექცევა საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ნორმებისა და რეგულაციების ქვეშ.

3. მომსახურების მიღების პირობები

ჩვენი კომპანიის მომსახურება ხელმისაწვდომია საქართველოს ფარგლებში.

4. უსაფრთხოება

მომხმარებლის მიერ მოწოდებული პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის დასაცავად ჩვენ ვატარებთ მრავალ ღონისძიებას. თქვენი პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია ჩვენს ვებ-გვერდზე ხელმისაწვდომია მხოლოდ თქვენი მომხმარებლის სახელისა და პაროლის მითითების შემთხვევაში. ჩვენ გირჩევთ, რომ მესამე პირებს არ გაანდოთ თქვენი პაროლი. ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია თქვენს ბარათთან დაკავშირებით, რადგან თქვენი ბარათი პარტნიორი ბანკის კონტროლის სფეროს განეკუთვნება. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მონაცემთა ნებისმიერი გადაცემა ინტერნეტის ან უკაბელო ქსელის საშუალებით შეუძლებელია იყოს აბსოლუტურად და გარანტირებულად უსაფრთხო. ჩვენ ვატარებთ კომერციულად გონივრულ უსაფრთხოების ზომებს, რათა დავიცვათ მონაცემები თუმცა ჩვენ ვერ ვიძლევით გარანტიას ვებ-გვერდისათვის ან ვებგვერდიდან გადაცემული ინფორმაციის უსაფრთხოებაზე და არ ვაგებთ პასუხს ნებისმიერი მესამე მხარის ქმედებებზე, რომელმაც შეიძლება მიიღოს ნებისმიერი მსგავსი ინფორმაცია.

5. ონლაინ შესყიდვების პირობები

საიტი ფუნქციონირებს კვირაში 7 დღე, 24 საათის განმავლობაში, შეკვეთის გამოგზავნის შემდეგ ოპერატორი დაგიკავშირდებათ მაქსიმალურად ოპტიმალურ დროში. 

6. მიწოდების პირობები

თბილისის ტერიტორიაზე შეკვეთილი პროდუქციის მიწოდება მოხდება შეკვეთიდან 2-3 (ორიდან სამ სამუშაო დღეში) სამუშაო დღის განმავლობაში, რეგიონებში მიწოდება ხდება შეკვეთიდან 3-5 (სამიდან ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში. კურიერული მომსახურება სრულიად უფასოა მთელი საქართველოს მასშტაბით!

7. დასკვნითი დებულებები

ვებ-გვერდი იტოვებს უფლებას, ტექნიკური გაუმართაობის შემთხვევაში, განხორციებელი შეკვეთა გააუქმოს და მომხმარებელი საქმის კურსში ჩააყენოს!

კომპანია უფლებამოსილია, ცალმხრივად შეიტანოს ცვლილება და დამატება წესებსა და პირობებში მომხმარებელთათვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე!